Tarinaa yhden dollarin setelistä

Raha on eräs yleisimmistä painotöistä, joita toivottavasti jokaiselta löytyy lompakosta. Raha painotyönä on eräs haasteellisimmista, koska se ei saa olla helposti väärennettävissä tai monistettavissa valokopiokoneella. Raha on eräänlainen laatutyö, jonka usein edustaa liikkeellelaskija maansa parasta graafisen alan osaamista. Ainoastaan postimerkit ovat painotöinä lähes yhtä vaativia.

Maailman yleisin seteli on Yhdysvaltain yhden dollarin seteli, jota pidetään eräänlaisena setelisuunnittelun ikonina. Seteli on näennäisesti yksinkertainen, mutta se sisältää poikkeuksellisen paljon symboliikkaa, jonka yksityiskohtiin paneudumme tarkemmin. Huomioithan, että sivulla olevat kuvat on pelkistettyjä, joten setelien värit eivät vastaa täysin todellisuutta.

Yleisiä tuotantotietoja

Setelin kuvapuolella on kuvattuna USA:n ensimmäinen presidentti George Washington. Setelin on alunperin maalannut Gilbert Stuart ja nykymuotoisena se on ollut käytössä aina v. 1963 lähtien. Ainoa isompi ulkoasuun liittyvä muutos tehtiin v. 1969, jolloin setelin US Treasury sinetin teksti muutettiin latinankielisestä englanninkieliseksi.

Dollarin setelin keskimääräinen kiertoaika on n. 21 kuukautta, jonka jälkeen se korvataan uudella setelillä. Seteli on kooltaan 189 mm x 79 mm. Tänä päivänä USA:n setelipainon (Bureau of Engraving and Printing) tuotannosta n. 45 % on yhden dollarin seteleitä. Setelipaino tuottaa yhden päivän aikana n. 16 650 000 000 yhden dollarin seteliä. Yhden dollarin tuotantokustannukset on n. 4,2 US senttiä.

One_dollar_front.jpgSetelin paperi ei ole itseasissa paperia vaan lumppua (kangasta), jonka koostumus on 25 % pellavaa ja 75 % puuvillaa. Lumpun lisäksi paperissa on synteettistä kuitua (punaiset ja siniset raidat lumppumassan seassa). Painovärinä etupuolella on musta ja taustapuolella vihreä vallitsevana värinä. Itse painoväri ja sen koostumus on tarkoituksella pidetty salaisena (itse värisävy on patentoitu). Ainoat tiedot, joka on väristä on kerrottu, että sitä ei ole saatavissa julkisilta markkinoilta ja painoväriä kuluu setelipainossa n. 18 tonnia/päivässä.

Pääpainatus tapahtuu  syväpainomenetelmällä arkkirotaationa. Lopputuloksena saadaan 32:n setelin arkkeja, joita jatkojalostetaan vielä sekä setelit numeroidaan erikseen. Yksityiskohtaisempaa tuotantotietoa saat täältä.

Erikoisuudet ja tunnisteet USA:n yhden dollarin setelissä

owl_in_dollar.gifDollarin setelin molemminpuolin on lähes kaikki tekstit kirjoitettu versaalein (isoin kirjaimin). Etupuolen oikeasta yläkulmasta 1 arvotaulun vasemmasta yläkulmasta voi tarkkasilmäinen löytää pöllön kuvan.

Etupuolen Washingtonin kuvan vasemman puoleinen sinetti kertoo setelin liikkeellelaskijan: Boston (A), New York (B), Philadelphia (C), Cleveland (D), Richmond (E), Atlanta (F), Chicago (G), St. Louis (H), Minneapolis (I), Kansas City (J), Dallas (K) ja San Francisco (L). Sama merkintä löytyy myös setelin sarjanumerosta, joka on ensimmäisenä merkkinä. Etupuolella neljä kertaa isolla oleva numero (esimerkissämme 12) on toinen tunniste, joka kertoo myös liikkeenlaskijan. Numero muodostuu seuraavasti 1 = Boston (A), 2 = New York (B) jne. 

Sarjanumeron lopussa oleva kirjain kertoo mistä samalla sarjanumerolla painetusta painoarkista on kyse (esimerkissä G). Jos sarjanumerossa viimeinen merkki on A on kyseessä ensimmäinen painoarkki ja merkki Z kertoo että kysessä on 26. painoarkki. Kun yksittäisessä arkissa on aina 32 seteliä, voidaan samalla sarjanumerolla painaa vain 832 lopullista seteliä (32 seteliä/arkki x 26 arkkia samalla sarjanumerolla = 832 yksittäistä seteliä).

row_line.gifVasemmalla ylemmän liikkeellelaskijan numeron vasemmalla puolella on lisämerkintä, joka paljastaa yksittäisen setelin sijainnin painoarkissa. Kirjain kertoo missä pystyrivillä seteli oli ja numero kertoo vastaavasti vaakasarakkeen. Esimerkkimme H3 tarkoittaa, että tämän setelin sijaintipaikka painoarkilla oli kahdeksas rivi ja kolmas sarake.

Setelistä löytyy painosarjan tunniste, joka on kiinteästi kytköksissä setelin varmentajien allekirjoituksiin. Esimerkki setelimme "Series 2003A" ei siis tarkoita sitä, että kyseinen seteli olisi painettu v. 2003 vaan, että sen varmentajana toimineet allekirjoittajat ovat ensi kerran olleet mukana v. 2003 setelin painatussarjassa. Sama tunniste kertoo välillisesti myös käytetyn painolaatan tarkan version (Series 2003A = henkilöiden X ja Y allekirjoitukset sisältävä painolaatta).

One_dollar_back.jpgYhden dollarin setelin taustapuoli on todellinen symboliikan riemuvoitto. Setelin taustalla on kuvattu ns. Yhdysvaltain iso sinetti, joka on sisäministeriön käytössä (Department of State). Oikean puoleisessa sinetissä, kotkan yläpuolella oleva teksti "E PLURIBUS UNUM" tarkoittaa vapaasti suomennettuna: yksi kansakunta, monista ihmisistä. Tällä viitataan kansakunnan rakentumista useista eri kansallisuuksista ja henkilöistä, yhdeksi kansakunnaksi.

seal_two.gifTaustapuolen kuvioista on löydettävissä useita kerroja luku 13. E PLURIBUS UNUM teksti sisältää 13 kirjainta, kotkan yläpuolella on 13 alkuperäisen kolonian tähdet, vasemman puoleisessa pyramidissa on 13 askelmaa (kerrosta), ANNUIT COEPTIS tekstissä on 13 kirjainta, kotkan kilvessä on 13 pystyraitaa, kotkan kynsissä olevassa oliivilehdessä on 13 lehteä (kuvaa rauhantahtoa), oliivien marjoja on 13 ja toisessa kynnessä olevia nuolia on 13 kpl (kuvaavat tarvittaessa sodan tahtoa). Kotkan katse on tarkoituksella käännetty oliivilehtien puolelle, joka kertoo kansakunnan olevan rauhantahtoinen.

Vasemman puoleisessa osassa on kuvattu keskeneräinen pyramidi sekä sen yllä on Jumalan kaikki näkevä silmä. Pyramidin keskeneräisyys kuvaa, että Yhdysvallat jatkuvasti kasvaa, kehittyy ja rakentuu - eikä se ole vielä valmis. Jumalan silmä suojaa, seuraa ja siunaa tätä työtä. Lause ANNUIT COEPTIS on vapaasti käännettynä "Hän (=Jumala) on hyväksynyt edesottamuksemme/tekomme". Tällä halutaan kertoa Jumalan kansakuntaa suojaavasta johdatuksesta. Sinetin alaosassa oleva teksti NOVUS ORDO SECLORUM on vapaasti käännettynä "Uusi järjestys on tullut", jolla viitataan Yhdysvaltain aikakauden alkamiseen.

seal_one.gifHuomaa että pyramidin on vasemmalta (eli länsipuolelta) puolelta varjossa ja valo tulee suoraan edestä. Tämä kertoo että kansakunta on vasta taipaleensa alkupuolella. Tämän voi tulkita myös lännen valloituksen alkutaipaleeksi. Pyramidin alareunaan on laitettu roomalaisin numeroin vuosi 1776, joka oli Yhdysvaltojen itsenäistymisvuosi.

Erikoisempia tulkintoja

Koska seteli on myös USA:n käytetyin seteli, on symboliikan tulkinnasta olemassa hyvin erikoisiakin tulkintoja USA:ssa liikkeellä.

Pyramiidisinetin on tulkittu sisältävän elementtejä vapaamuurarien merkeistä. Samaiseen pyramidiin on saatu muodostetuksi myös Davidin tähti (juutalaisuuden symbooli), jotka löytyy myös kotkan yläpuolella olevassa 13 tähten muodostelmasta.

Myös uskonnolliset piirit ovat kertoneet värikkäitä merkityksiä setelin symboliikasta. Esimerkiksi pyramidinjuurella olevasta vuosinumerosta on saatu johdatettua pedonlukua (666) ja kotkaa on tulkittu Fenix-linnuksi. Uskonnolliset piirit ovat väännelleet myös taustapuolen latinankielisistä teksteistä mitä erilaisimpia merkityksiä.

Wikipedian kuvaus yhden dollarin setelistä sekä sen historiasta:
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_one-dollar_bill

Esimerkki vapaamuurari merkinnöistä, joita voi löytää setelistä
http://freemasonrywatch.org/onedollarbill.html

Virallisempi Ison Sinetin elementtien kuvaus
http://www.greatseal.com/

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 07.01.2018/AML