Erilaisia CMS-ohjelmistoja ja konsepteja

Kaikkein helpointa on jaotella CMS-järjestelmät neljään eri kategoriaan. Näitä ovat

  • kaupalliset CMS-ohjelmistot
  • OpenSource-pohjaiset järjestelmät
  • valmiiksi hostatut paketit (ASP) sekä
  • valmistajakohtaiset erityistoteutukset.

Näistä kaupallisten ohjelmistot hankinta maksaa aina, OpenSource-ohjelmistot ovat useimmiten ilmaisia, valmiiksi hostatut maksavat (usein) kuukausimaksun sekä erityistoteutuksissa sitoudut todennäköisesti yksittäisen valmistajan tarjoamaan tekniseen ratkaisuun. Näistä helpompia ostaa on valmistajakohtaiset erityistoteutukset ja hostatut paketit. Kaupallisten CMS-ohjelmistot ja OpenSource-jäjestelmien lisäksi tarvitset myös asiantuntijapalveluita perustamisvaiheessa. Hyvin usein myös valmistajakohtaisten erityistoteutuksien tekeminen vaatii asiantuntija-apua, ainakin perustamisvaiheessa.

Hieman kaupallisista CMS-ohjelmistoista

web_pages.jpgKaupallisia CMS-ohjelmistoja löytyy eri hintaisia ja niiden hintaa kasvattaa erilaisten konsulttien ja asiantuntemuksen tarve. Kaupallisista sovelluksista tunnetuimpia ovat CMS Documentum, Interwoven TeamSite sekä Microsoftin SharePoint-tuoteperhe. Näiden lisäksi lähes kaikki sovelluspalvelimet ovat valjastettavissa myös sisällönhallinnan tarpeiden käyttöön (mm. IBM Lotus Domino, IBM DB2/WebSphere, Bea WebLogic).

Kolmas ryhmä on ns. kolmannen osapuolen rakentamat maksulliset CMS-järjestelmät. Esimerkkinä näistä on mm. Saurus, Roxen ja Ektron CMS400.NET. Suomalaisista mainittakoon esim. Smilehousen tarjoamat ratkaisut ja Channel5 Navigo CMS - mutta myös lähes kaikki Suomen vakiintuneet www-järjestelmiä tarjoavat tahot tarjoavat itse kehittämiään CMS-alustojaan.

Erilaisia CMS-ohjelmistoja on saatavissa erityisen hyvin mm. Microsoft .net/asp, PHP ja Java-alustoille. Maksulliset CMS-järjestelmät ovat olleet omien kokemusten mukaan erinomaisesti toteutettuja paketteja - tosin muutama poikkeuskin on ollut. 

Kalleimmat kaupalliset sovellukset voivat maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja ja usein niiden palvelinalustatkin on teetettävä asiantuntijoiden avulla. Tämän takia vain isommat yritykset, jotka pystyvät hyödyntämään sovellusten kaikki palvelut ovat näille tuotteille sopivimpia asiakkaita. Itse sovellukset ovat harvoin kallein hankinta, vielä suurempi summa tulee asennukseen ja järjestelmäkehityksen kuluvista summista. Kuitenkaan kehityskustannuksissa ei kannata säästellä, koska oikeat asiantuntijat pystyvät rakentamaan järjestelmästä tehokkaan ja toiminnoiltaan yrityksille sopivimman kokonaisuuden. Tosin kaupallisista CMS-ohjelmistoista löytyy hyvin kohtuuhintaisia ja vakioiduille hosting-alustoille soveltuvia ratkaisuja.

Lähtökohtaisesti kalleimpien ns. Enterprise-tason tuotteiden loppuhinnaksi tulee ainakin kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia euroja. Summasta suurin osa menee kehitys- ja sovittamisprosessiin sekä erityisasiantuntijoiden palkkioihin. Itse asiassa hintakattoa EI ole, koska esim. Nokian kotisivut maksavat varmuudella miljoonia euroja. Tästä summasta suurin osa tulee integraatio- ja erilaisten erityispalveluiden rakentamisesta. Näistä erityispalveluista vain murto-osa on näkyvissä normaali sivustolla kävijälle, koska ne ovat erillisessä extranetissä (mm. tilausjärjestelmät, raportointi jne...)

Hieman OpenSource CMS-ohjelmistoista

OpenSource-ohjelmistot voivat parhaimmillaan olla yhtä hyviä kuin kaupalliset sovellukset. Kuitenkin näidenkin sovittaminen ja integrointi vaatii erityisosaamista ja asiantuntijapalveluiden ostamista. Tunnetuimpia OpenSource CMS-ohjelmistoja on Joomla, e107, ezPublish, Drupal, PostNuke ja Typo3. Näiden yleisimpien lisäksi on olemassa satoja erilaisia OpenSource CMS-alustoja.

OpenSource CMS-ohjelmistojen tarjonta on hyvin laajaa ja niiden sopivutta voi testata etukäteen. Testamisen avulla on tutkittavissa, onko jokin tietty CMS-ohjelmisto tilaajan tarpeisiin se soveltuvin. Laajasta tarjonnasta on löydettävissä erinomaisia tuotteita, mutta viime kädessä valinnan ratkaisee tekniset vaatimukset sekä sivustolle tehtävät palvelut. Esim. Drupal soveltuu ympäristöihin, joissa vaaditaan esim. LDAP-yhteensopivuutta ja integraatioita, kun taas toiset tuotteet ovat muutoin ominaisuuksiltaan ja hallittavuudeltaan sopivampia toisiin käyttötarkoituksiin.

OpenSource-ohjelmistoihin on useimmiten helpompi saada myös asiantuntevaa apua. Hyvä esimerkki on mm. Joomla, jonka asentamisen ja pohjien tekemiseen erikoistuneita henkilöitä on runsaasti saatavilla. Asiantuntijoiden laaja tarjonta osaltaan rajoittaa kehitystyöhön varattavaa summaa (kilpailu toimii ostajan eduksi).

Lähtökohtaisesti OpenSource-alustan hankintahinta sekä asiantuntijoiden kustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin esim. kaupallisten tuotteilla toteutettavilla sivustoilla. OpenSource alustan kustannuksista suurin osa tulee järjestelmäkehityksestä ja muut jatkuvat kustannukset kuten esim. hosting-alusta ovat hyvin kohtuullisia (n. 5-50 eur/kk tarpeesta riippuen).

Hieman valmiiksi hostatuista paketeista

Valmiiksi hostatut palvelut on useimmiten pienyrityksien ja yksityishenkilöiden käyttöön suunnattuja palveluita. Hyviä esimerkkejä tälläistä palveluista on mm. SunTuubi, Planeetan käyntikortti ja Kotisivukone. Näiden suurin ongelma on se, että saat käyttöösi vain sen mitä vakiona tarjotaan. Samalla olet sitoutunut heidän tarjoamaan julkaisualustaan.

Toisille tämä "sidonnaisuus" sopii hyvin, koska silloin tilaajalla on vain yksi vastuullinen taho. Toinen etu onkin juuri tämä "vakioitu paketti", koska silloin jo etukäteen tiedetään mitä sivuilla voi olla. Myös tasainen kuukausimaksu on varmasti houkutteleva vaihtoehto etenkin pienyrityksille.  Mikäli budjetti on kireä eikä sivujen jatkuva päivittyvyys ole tärkein asia, valmiit paketit voivat olla itsellesi se sopivin vaihtoehto.

Valmistajakohtaiset erityistoteutukset

Tähän ryhmään voisi tavallaan lukea myös Microsoftin Sharepoint-järjestelmän, koska se toimii vain Windows-alustoilla (IIS/.net), Exchange/Outlook ja MS SQLServer ympäristöihin sovitettuna. SharePoint siis pakottaa sinut valitsemaan hyvin Microsoft-pitoisen alustan...

Kuitenkin ehkä kaikkein tunnetuin valmistajakohtainen ratkaisu on Adoben Dreamweaver ja Contribute yhdistelmään perustuva konsepti. Tässä tapauksessa sivusto rakennetaan kuten ns. staattiset sivut (esim. Dreamweaverilla) ja itse sivuston sisältöä voidaan päivittää Contributen avulla. Toinen vastaavanlainen konsepti on Adobe GoLive CS2 ja Co-Author CS2, jossa Co-Author ohjelmisto on ilmainen.

Vaikka sivusto tehdään "kovana koodauksena" ei itse päivitysten tekijä tarvitse osata html:n taitoja. Nämä erikoistyöt tehdään Dreamweaverillä varsinaisen suunnittelijan toimesta. Tämän työtavan etuna on nopea ja suoraviivainen tuotantotapa, jonka vaatimukset hosting-alustalle on hyvin kohtuulliset. Itseasiassa suurin osa perussivustoista, jotka EI vaadi dynaamista dataa tietokannoista kannattaisi tehdä tällä konseptilla.

Muita saatavissa olevia ratkaisuja

CMS-järjestelmien ohella on olemassa myös erityistarpeiisin tehtyjä julkaisujärjestelmiä. Näistä tunnetuimpia ovat ns. Blogi-ja Wikipedia-ohjelmistot. Blog-ohjelmistot eivät ole CMS-järjestelmiä, koska niistä puuttuu useita CMS-ohjelmistoille ominaisia piirteitä.  Kuitenkin Blog-ohjelmat ovat erinomaisia ratkaisuja mm. yksityishenkilöille tai muille, jotka tuottavat lähinnä päiväkirjamaista aineistoa. Tunnetuimpia blog-ohjelmia ovat mm. WordPress  ja Blogger. Wiki-ohjelmistot ovat taas enemmän yhteisöjen kommunikaatioon tehtyjä ohjelmistoja.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 12.05.2007/AML