Sopivimman CMS:n valinnasta

ok.jpgAina ei ole selvää minkä tyyppinen CMS-järjestelmä soveltuu käyttöösi parhaiten - tai sopiiko sellainen ollenkaan. Tätä pitää tutkia ensisijassa tarpeiden pohjalta, jotka ovat jokaisella sivustolla hieman erilaiset.

Muiden kuin CMS-pohjaisten ratkaisuiden sopivuudesta

Mikäli sivustojesi aineistot ei ole tarkoitettu päivittymään usein tai et tarvitse "mitään erikoista" - voi normaalit html-pohjaiset sivut olla erinomainen vaihtoehto. Tällöin ainoa erityisohjelmointia vaativa osio rajoittuu esim. palautelomakkeeseen. Mikäli sivustostasi tehdään teknisesti ja ulkoasultaan hyvin monimutkainen - silloin sitä voi olla mahdotonta CMS:n käyttöön vakioida. Tässä tapauksessa "joudutaan" sivustosi ainakin osin toteuttamaan puhtaana html-koodina. Normaalit html-sivustot mahdollistavat kaikkein monimutkaisimpien sivustojen tekemisen, mutta silloin jokaisesta muutoksesta ja lisäsivusta joudut myös maksamaan, koska ne on teetettävä html-taitoisella ihmisellä.

Hieman kehittyneempi vaihtoehto on hakea ratkaisua valmistajakohtaisesta erityistoteutuksesta. Tässä tapauksessa hyvin Dreamweaveriä osaavat pystyvät rakentamaan sivustosi rungon, jota omalla Contribute-lisenssilläsi pääset itse tekstisisällön osalta muuttamaan. Näitä Dreamweaver osaajia löytyy hyvinkin paljon Suomesta. Kuitenkin tämä on mielestäni "välitason" ratkaisu, koska tässäkin tapauksessa sivuston laajempi muuttaminen tai perusrakenteen muuttaminen edellyttävät aina html- ja Dreamweaver-taitoisen ihmisen käyttämistä (usein ulkopuolinen resurssi).

Kolmas vaihtoehto on valmiit hostatut paketit, jotka sopivat hyvin vaatimattomien ja "ei-niin-kunnianhimoisten" sivustojen pohjaksi. Tämä valinta voi eriyisen sopiva, jos halutaan tehdä CMS:n ja perus html-sivujen väliltä löytyvä ratkaisu. Tässä tapauksessa olisi hyvä, jos yrityksen sisältä löytyisi hieman html-koodauksen ja kuvankäsittelyn taitoja. Tätä osaamista tulet tarvitsemaan, kun haluat sovellusten valmiita sivupohjia muutettavan enemmän yrityksesi ulkoisen ilmeen tai graafisen ohjeistuksen näköisiksi.

Valinta OpenSource ja kaupallisten CMS-järjestelmien kesken

Muutoin valittavaksi jää enään OpenSource- ja kaupallisiin CMS-ohjelmistoihin perustuvat ratkaisut. Tässä tapauksessa tulet todennäköisimmin aina tarvitsemaan ulkopuolista apua, mikäli omat taitosi ei riitä mm. hosting-alustan, CMS:n muokkaamiseen ja konfiguraation tekemiseen. Näistä vaihtoehdoista useimmiten OpenSource-pohjaiset palvelut tulevat halvemmiksi, mutta kaupallisilla tuotteilla on toteutettavissa hyvin monimutkaisetkin palvelut. Tosin tämä vaikeusaste tulee nostamaan järjestelmäkehityksen ja konfiguroinnin hintaa huomattavasti, oli valintasi kumpi tahansa ratkaisuista.

Kaupalliset tuotteet etuna usein on, että ne toteutettu hyvin elegantisti ja ne sisältävät ominaisuuksia, joita OpenSource-tuotteisiin tulee vasta n. vuoden-kahden viiveellä. Esim. RIA/Ajax-ominaisuuksin varustettuja CMS-ohjelmistoja on OpenSource-puolelle vasta tulossa, kun taas SharePoint Serverin uusimmasta versiosta mm. Ajaxin hyödyntäminen jo löytyy (toinen on Adobe Flex).

Tästäkin huolimatta itse pidän enemmän OpenSource-tuotteista. Tähän syynä on erinomaiset käyttäjäryhmien tuki sekä aiheeseen keskittyvät foorumit. On ihaltava seurata kuinka nopeasti ja täsmällisesti voin saada vastauksia asiallensa omistautuneilta vapaaehtoistatyötä tekeviltä asiantuntijoilta. Vastaavantasoiset asiantuntijapalvelut on erikseen ostettava ylläpitosopimuksin tai konsulttien kautta kaupallisissa tuotteissa. Ymmärrän hyvin, että jostain heidänkin on saatava leipänsä, mutta yksittäisellä, omia taitojaan vasta kehittävällä henkilöllä ei ole varaa maksaa näitä kustannuksia. Toinen tärkeä syy on lähtökustannukset, josta alla oleva SharePoint ratkaisun perushankintojen hinnat antavat kuvan (tilanne 12/2006) 

Peruslaskelma Microsoft SharePoint Portal Serverin alkuinvestoinnin kustannuksista

- SharePoint Portal Server n. 7000 eur (sis. alv.)
- Windows Server 2003 (standard edt) n. 1300 eur (sis. alv.)
- Microsoft SQL Server (standard edt) n. 2300 eur (sis. alv.)

Näiden lisäksi varsinaiset laitehankinta-, konsultaatio-, kehitys-, ylläpito-, hosting- sekä muut mahdollisesti ohjelmistojen päivityksistä ja hankinnasta aiheutuvat kulut (esim. Exchange, VisualStudio, Office, BizTalk). Tässä vaiheessa jo pelkät perusohjelmistot maksavat n. 11 000 eur (sis. alv.). Tällä hinnalla yritys sai käyttöönsä vasta ohjelmistolisenssit, joiden pohjalta itse palvelua aletaan rakentamaan. Useimmiten perusohjelmistojen hankintahinta on vain n. 10-40 % koko projektin toteutuneista kustannuksista (loppusumma riippuu hyvin paljon tarpeista ja sivustokohtaisista erityistarpeista).  

Oikean CMS-ohjelmiston valinnasta

Tämä on tulenarka aihe, koska kaikilla tekijöillä on omat vakiintuneet suosikit. Jokatapauksessa nimillä ei ole merkitystä, kunhan lopullinen ratkaisu täyttää seuraavat ehdot

a) CMS on helppokäyttöinen ja loogisesti toimiva (etenkin sisällöntuottajille)
b) CMS sisältää tarvittavat palvelut ja ominaisuudet
c) CMS:n tietoturva on tarkoituksen mukaisella tasolla
d) CMS:n kehitys- ja tuki on ajantasaisista
e) hosting-alusta ja CMS toimivat hyvin yhteen
f) CMS:n hankintahinta ja kehityskustannukset ovat kohtuulliset

Kirjoitin tarkoituksella ensimmäiseksi helppokäyttöisyyden. Miljoonienkin järjestelmä on arvoton, jos sitä ei käytetä eikä sivuston sisältöä päivitetä. Helpoin keino varmistaa sivujen ajantasaisuutta on hankkia helppokäyttöinen ja toiminnaltaan suoraviivainen ohjelmisto.

Kaikkein yleisin valinnassa tehtävä virhe (IMHO) on valita tuote, joka sisältää liian paljon ominaisuuksia. Valitettavasti usein nämä "ominaisuushirviöt" ovat harvoin helppokäyttöisiä, koska useat eri vaihtoehdot tekevät sivustoista monimukaisia ylläpitää, käyttää sekä ovat virheille altiita. CMS:n ylläpidon ja käytön monimutkaisuus lähes aina vaikeuttaa (jopa estää) myös sisällöntuottajien työtä.

Hieman omasta valinnastani ja vähän muistakin CMS-ohjelmista

Itse olen mieltynyt WebsiteBaker nimiseen OpenSource CMS-ohjelmistoon. Osa syistäni on ihan järkeviä ja osa taas on enemmänkin tiedostamattomia syitä. Suomen tunnetuin WSB-pohjainen sivusto on varmasti Suomen Idols 2007 voittajan Ari Koivusen sivusto.

WebsiteBakerin hyviä puolia
+ Erinomainen käyttäjätuki foorumilla
+ Erinomaisen helppokäyttöinen sisällöntuottajille
+ Sivupohjien eli templatejen tekeminen on suoraviivaista
+ Käyttäjätasot on vapaasti määriteltävissä
+ Tuottaa xHtml validoituvaa koodia, kun hieman virittää ohjelmistoa
+ CMS tuottaa loogiset URL-osoitteet (ei siis http://www.site.com/page3?id345&section=lomake sotkua)
+ Mahdollistaa PHP-koodin ja sisältöalueiden sotkemisen samalla sivulla (siististi - ilman iFramea!)
+ Tukee hienosti myös skandinaavisia merkkejä tiedostonimissäkin
+ Tietoturva etenkin *nix-alustoilla on yllättävän tasokas ja toimiva!
+ Toimii kauniisti *nix-alustoilla ja myös Win-alustallakin
+ Varmistuskopiointi helpohkoa
+ Lomakkeiden tekeminen parasta, jota olen CMS-ohjelmistoissa nähnyt

WebsiteBakerin huonoja puolia
- Paikoitellen raivostuttavan sekava koodi, jota on itse myös korjattava
- Moduleja ja ominaisuuksia voisi olla hieman enemmän
- Raivostuttavan hidas hakutoiminto isommilla sivuilla (johtuu ilmeisesti puuttuvasta cache-ominaisuudesta)
- RSS-feedien tarjonta ulos ja integrointi mahdollisuudet ovat vajaavaiset
- Hieman tuntematon ohjelmisto, joten tekijöitä ei ole liikaa
- Hyvin tarkka hosting-alustastaan (ei SafeModea, suPHP tuottaa ongelmia)

Muista OpenSource CMS-ohjelmistoista mm. erityisen suositussa Joomlassa ongelmana on heikosti validoituva koodi, kiinteät käyttäjätasot sekä URL-osoitteiden epäloogisuus. Muutoinkin Joomlan selkeys sisällöntuottajille tai edes sen sivupohjien kehittäjälle ei ole  mielestäni paras mahdollinen. Myös toisessa suositussa CMS-ohjelmistossa Drupalissa itseäni harmittaa aineiston tuottamisen monimutkaisuus. Drupalissa on sivuille liian monta säädettävää/määriteltävää parametriä, ennenkuin sivu julkaistuu halutulla tavalla. Muutoin Drupal on erinomainen ja ominaisuuksiltaan rikas tuote, mutta sen käyttäjäystävällisyys peruskäyttäjälle on hieman hukassa.

Lopuksi

Mielestäni lähes kaikki yritysten sivustot olisi tehtävä nykypäivänä CMS:n avulla päivitettäviksi sivustoiksi. Loppujen lopuksi, jos pohjatyö tehdään kunnolla, tulee yritys säästämään omassa työssään, ajassa ja rahassa todella paljon. Parhaimmillaan nykyiset CMS-ohjelmistot mahdollistavat todella monimutkaisten sivujen toteuttamisen. Vielä viisi vuotta sitten, vastaavan toiminnallisuuden sisältävät sivustojen luominen maksoivat aivan maltaita.

Tämä päivänä yrityksen menestyäkseen on tarjottava asiakkailleen ajantasaisia, lisäarvoa tuottavia sekä sisällöltään mielenkiintoiset internet-sivustot. Tätä ajantasaistamista helpottaa se, että yrityksen sivusto on toteutettu CMS-pohjaisesti ja kaikki sivustolla oleva sisältö on yrityksen omien resurssien päivitettävissä.

Ei ole olemassa nopeampaa ja demokraattisempaa tapaa tehdä yrityksen sivustoa kuin CMS:n avustuksella.

Hieman muiden mielipiteitä samasta aiheesta:

Kevin C. Sov - How do I decide what is the best CMS for me
http://opensourcecms.com/hobbes/HowToChooseACMS.pdf

IBM - Using open source software to design, develop, and deploy a collaborative Web site
http://www-128.ibm.com/developerworks/ibm/library/i-osource1/

Steve Manning - What's the Best Content Management System? It Depends...
http://www.rockley.com/TheRockleyReport/V1I1/Tools%20and%20Technology.htm

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 05.05.2007/AML