Papereiden vakiokoot

Papereiden vakiokoot ovat ajoittain hieman sekavia, jotka hämmentävät peruskäyttäjiä mm. tietotekniikan tulostuksissa sekä graafisessa suunnittelussa. Tästä huolimatta tätäkin varten on olemassa vakioituja paperikokoja, joista yritän selvittää tärkeimmät tässä artikkelissani.

Tyypillisesti ongelma ilmenee mm. MS Office sovelluksista tulostettaessa, jolloin dokumentin paperikoko asetuksiin on "jäännyt tulostusmäärittelyissä" ns. "amerikkalaiseen kokoon", mutta kuitenkin aineistoa tulostetaan A4-paperille. Tässä tapauksessa lopputuloksena saadaan tuloste, jonka vieruksien suhteet saattavat yllättää pikkutarkan tulostajan. On hyvä huomioida, että lähes kaikki tulostimet tarvitsevat myös paperinsiirtotekniikan puolesta pienet marginaalit. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että Euroopassa materiaalit tulostetaan *aina* DIN-standardin mukaan, mutta Pohjois-Amerikassa vastaava aineisto tulostetaan yleensä aina Pohjois-Amerikkalaisen standardin mukaan. 

Paperikokojen eri standardeista

Papereiden vakiokokoja on pääasiassa kaksi erilaista. Euroopassa ja kansainvälisesti käytetyin standardi perustuu saksalaiseen DIN-järjestelmään (ISO 216), jossa määritellään kolme eri sarjaa (A, B ja C) sekä kirjekuorille vielä E-sarja. Toinen käytössä oleva standardi on ns. Pohjois-Amerikkalaiset papereiden vakiokoot. Amerikkalaisia paperikokoja käytetään lähinnä USA:ssa, Kanadassa sekä osin myös latinalaisessa Amerikassa.

DIN-sarja ns. saksalainen standardi

Järjestelmän kolmesta sarjasta A-sarja on pääsarja, josta A4 koko on käytetyin paperikoko. B-sarjaa käytetään yleisimmin lehti- ja kirjatuotteissa. Kirjekuoret ovat C- ja E-sarjaa. E-sarja kuoret ovat yleensä ikkunallisten kirjekuorien mittoja. Kaikki annetut DIN-standardin mitat ovat millimetrejä.

Luokka A-sarja B-sarja C-sarja E-sarja
0 841 x 1189 mm 1000 x 1414 mm 917 x 1297 mm -
1 594 x 841 mm 707 x 1000 mm 648 x 917 mm -
2 420 x 594 mm 500 x 707 mm 458 x 648 mm -
3 297 x 420 mm 353 x 500 mm 324 x 458 mm -
4 210 x 297 mm 250 x 353 mm 229 x 324 mm 229 x 318 mm
5 148 x 210 mm 176 x 250 mm 162 x 229 mm 156 x 220 mm
6 105 x 148 mm 125 x 176 mm 114 x 162 mm -
65 - - 114 x 229 mm 110 x 220 mm
7 74 x 105 mm 88 x 125 mm 81 x 114 mm -
8 52 x 74  mm 62 x 88 mm 57 x 81 mm -

Tutustuhan myös Suomen Postin konelajiteltavien kirjekuorien standardeihin. Luukullisista kuorista Suomessa  SFS 2488:1994 standardi määrittelee ikkunan kooksi E-sarjan kuorille 90 x 30 mm ja C-sarjan kuorille 95 x 35 mm. Molempien luukullisen kirjekuorien marginaalit ovat 18 mm vasemmasta reunasta sekä 40 mm yläreunasta.

Muutamia erityisesti huomioitavia DIN-sarjan kirjekuorikokoja

DIN-standardista löytyy myös erikoistarpeisiin kirjekokoja, jotka määritellään ISO 269 ja DIN 678 standardeissa.

Koko Mitat (mm) Käyttötarkoituksen selvenne
C6 114 × 162 mm A4 kaksi kertaa taitettuna (=A6)
DL 110 × 220 mm A4 kaksi kertaa taitettuna vain pystysuunnassa (=1/3 A4)
C65 114 × 229 mm A4 kaksi kertaa taitettuna (=A6), väljempi kuin C6
C5 162 × 229 mm A4 taitettuna kerran pystysuunnassa (= A5)
C4 229 × 324 mm A4 taittamattomana (mm. esiteaineiston, laskujen kuori)
C3 324 × 458 mm A3 taittamattomana
B6 125 × 176 mm C6 paperin kirjekuori
B5 176 × 250 mm C5 paperin kirjekuori
B4 250 × 353 mm C4 paperin kirjekuori
E4 280 × 400 mm B4 taittamattomana

Amerikkaisen standardin tärkeimmät koot

Amerikkalaiset paperikoot määritellään osin ns. ANSI-standardissa, joka väistämättä on tullut tutuksi myös eurooppalaisille, koska suurin osa tietokoneohjelmistoista on lähtöisin USA:sta. Olen tähän listannut vain muuttaman yleisimmän koon joiden kanssa useimmat ovat tekemisissä.

Nimitys Mitat (mm) Huom.
Letter 216 x 279 mm Mitat pyöristetty täysiin millimetreihin
Legal 216 x 356 mm Mitat pyöristetty täysiin millimetreihin
Ledger/Tabloid 279 x 432 mm Mitat pyöristetty täysiin millimetreihin
Executive 184 x 267 mm Mitat pyöristetty täysiin millimetreihin

Yksityiskohtaisempaa tietoa amerikkalaisista paperikoosta saat täältä.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 20.12.2006/AML