Markkinointi ja tiedotus

Valmis sivusto tulee olemaan yrityksen kustannustehokkain ja toivottavasti myös ajantasaisin markkinoinnin ja tiedottamisen työväline. Vastavalmistunnutta sivustoa ei kannata piilotella, vaan sen olemassaolosta kannattaa tiedottaa ja tuoda muutoinkin julki. Tämän takia mm. kaikki dokumentit ja muut aineistot pitäisi sisältää myös yrityksen internet-osoitteen. Yrityksen henkilöstön on myös aktiivisesti tuotava uuden, toimivamman asiointikanavan olemassaolo ja hyödyt myös asiakkaille. Tätä tehtävää on hyvä tehdä luonteenomaisessa kanssakäynnissä (myynti, neuvottelut, tapaamiset jne.) asiakkaiden kanssa.

Kenelle sivuista tiedottaminen kannattaa kohdistaa?

Sivustosta tiedottamista voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Mikäli sivuston avulla on tarkoitus muuttaa aikaisempia toimintatapoja merkittävästi, on siitä tiedotettava myös asiakkaille. Tiedotteessa kannattaa painottaa etuja ja hyötyjä, joita asiakas saa käyttämällä internet-sivustoa. Nämä edut on oltava myös konkreettisia, koska turhanpäiväisestä "meuhkaaminen" syö yrityksen uskottavuutta. Tälläisiä etuja on mm. verkkokauppa, ajantasaiset tuotetiedot ja palautejärjestelmä. Tarpeen vaatiessa uuden sivuston lanseerausta voidaan tehostaa esim. kilpailulla, jonka voittajalle on tarjolla sopiva palkinto.

Tiedottaminen kannattaa suunnata myös yhteystyökumppaneihin sekä muihin sidosryhmiin. Itse tiedotteen sisällössä kannattaa välttää ylisanoja ja keskittyä vain olennaisiin asioihin. Mikäli sivuston uudistus oli enemmän kasvojenkohotus, ei erillistä tiedottamista tarvita. Tässä tapauksessa sivuilla käyvät asiakkaat huomaavat uudistuksen sekä myynti ja markkinointi voi luonteenomaisessa kanssakäynnissä tuoda asian esille.

Markkinoinnin toteuttaminen

Markkinointia on myös monenlaista ja tässä on huomioitava vallitseva lainsäädäntö, hyvät tavat sekä muut mahdollisuudet. Kaikkein varminta on turvautua sivuston hyvää ja ajantasaiseen sisältöön, joka markkinoi yritystä tehokkaasti. Tässä tapauksessa kukaan ei voi tästä markkinoinnin muodosta valittaa. Sen sijaan ennen esim. sähköpostisuorien toteutusta kannattaa tutustua lainsäädäntöön, koska pahimmassa tapauksessa markkinointi tulkitaan ns. roskapostaamiseksi.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jos asiakkaasi ovat kuluttajia on sähköpostitukselle oltava vastaanottajan lupa tai suostumus (liittynyt sähköpostilistalle tms.) tai siihen on erinomaisen painava syy (esim. käyttäjien tunnukset vanhenevat tai niitä poistetaan). Jos asiakkaasi ovat yrityksiä, on markkinointia rajoittavat säännöt hieman väljemmät. Kuitenkin molemmissa tapauksissa on noudatettava hyviä tapoja - joten tulkitse säädöksiä mielummin kireästi kuin vähän sinnepäin.

Muita mahdollisuuksia tarjoaa mm. alan julkaisujen sivustoilla tapahtuva verkkomainonta tai muu kampanjamateriaali, joiden ohella markkinoidaan yritystä. Myös asiantuntevat artikkelit alan julkaisuissa tai muut tapahtumat voidaan valjastaa osin myös markkinoinnin tueksi.

Yksi erityisen suositeltava markkinointitapa on ns. hakukonemarkkinointi. Onnistuneimmat tulokset saavutetaan asiantuntevan yrityksen avulla, mutta jo pelkkä sivuston ilmoittaminen hakukoneille parantaa sivustosi löydettävyyttä.

Julkaisujärjestelmän tarjoamat markkinointi- ja tiedotusmahdollisuudet

Tänä päivänä useat CMS-järjestelmät sisältävät myös sähköpostituslistoille liittyneiden tietojen keräysominaisuuden. Parhaimmat sisältävät myös sähköpostitusosion, jonka kautta voidaan keskitetysti lähettää sähköpostitiedotteita. Mikäli ominaisuutta ei ole, on sellaisen hankkimista erikseen harkittava.

Jokatapauksessa perinteinen, "kuka-tahansa-voi-yrityksestä-lähettää-oman-excelinsä-mukaan-maileja" mailinen toimintatapa on saatava loppumaan, jotta viestintä pystyisi koordinoituna. Ilman koordinointia yrityksen viestintä "värikästä", koska mm. ulkoasu, sisältö ja muu vakiointi jää puutteelliseksi. Tämä ei anna oikein ammattimaista kuvaa yrityksen toiminnasta - ei etenkään viestinnästä.

Toinen koordinoinnin mukanaan tuoma etu on keskitetty sähköpostituslistalta poistuminen ja liittyminen. Jo pelkästään lain mukaan tämä on pystyttävä toteuttamaan asiakkaan pyynnöstä.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 20.12.2006/AML