Suunnittelu: resurssien valmisteleminen

Kun periaatepäätös sivuston tekemisestä on tehty, sille on annettu alustava budjetti ja on aika kiinnittää huomiota sivustolle asetettaviin tavoitteisiin, tiedottamiseen sekä ulkoisten resurssien selvittämiseen.

Lähtökohtia erilaisille tavoitteiden asettamisille

Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja mitattavia sekä realistisia. Tavoitteiden asettaminen on hyvin riippuvainen siitä, millaista sivustoa ollaan toteuttamassa. Yrityksen sisäisien resurssien tavoitteet voivat olla myyntiin, markkinointiin ja tiedottamiseen sekä aikatauluihin sidottuja.

Mikäli sivustolle tehdään verkkokauppa, voidaan myynnille asettaa tavoitteita, kuten: "seuraavan 6 kk aikana kokonaismyynnistä 10 % tapahtuu internet-sivustomme kautta". Markkinoinnille voidaan asettaa tavoitteeksi: "sivustollamme on yksittäisiä kävijöitä XXX kpl/viikossa seuraavan 6 kk aikana". Tuotepäälliköille esim. "20 % eniten myydyistä tuotteista on tuotteistettuna ja tilattavissa verkkokaupan kautta seuraavan 2 kk aikana".

Vaikka sivustolla ei olisi verkkokauppaa, ei se estä tavoitteiden asettamista. Tavoitteet ovat aina hyvä keino varmistaa, että sovitut tehtävät tulevat tehtyä - tosin johdon on myös valvottava että tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään myös töitä. Tämä tekeminen pitää saada osaksi päivittäisiä rutiineja, jolloin siitä tulee osa henkilöstön toimenkuvaa ja työtehtäviä. Mikään ei tapahdu itsekseen! 

Yrityksen sisäinen tiedottaminen

compass.jpgYrityksen sisäinen tiedottaminen on tärkeä asia, etenkin jos puhutaan yritykselle aivan uudesta tavasta toteuttaa tiedotusta, asiakaspalvelua tai kauppaa. IIlman riittävää tiedottamista, henkilöstö voi pitää asioiden hoitamista sähköisessä muodossa arveluttavana ja pahimmillaan he ajattelevat, että tästä tulee vain lisää työtä.

Erityisasemassa tulevat olemaan asiakaskontaktissa olevat ihmiset. Heidän on tiedettävä mitä sivustolta löytyy ja kuinka sitä voidaan hyödyntää. Heidät on saatava ymmärtämään, kuinka tuleva sivusto voi helpottaa heidän tehtäviään.  Vieläkin parempi asia olisi, jos he näkisivät kuinka asiakkaat voivat tehdä vastaavat asiat nopeammin ja helpommin tulevan internet-sivuston kautta.

Toinen erityishuomio on kiinnitettävä itse sisällön päivityksestä vastaaviin henkilöihin. Heidät on saatava sitoutumaan projektiin sekä tuettava aineiston siirtämisessä internet-sivustolle. Tähän on varattava aikaa, koska aineiston tuottaminen ulkopuolisin resurssein on hyvin kallista ja haastavaa. Projektipäällikkö ja etenkin valittujen pääkäyttäjien on otettava aktiivinen rooli asenteiden ja pelkojen hoitamisessa sekä tietämyksen laajentamisessa.

Ulkoisten resurssien tarpeen ja tekijöiden selvittäminen

Tässä vaiheessa olisi yrityksen johdolla ja projektiryhmällä oltava näkemys millainen sivusto tarvitaan, mitä se saisi maksaa, ketkä sitä päivittävät, mikä on yrityksen sisäinen osaaminen ja ketkä ovat projektista vastuussa yrityksen sisällä.  Näiden perusteella on helpompi selvittää mitä ulkoisia resursseja tarvitaan, jotta haluttuun lopputulokseen myös päästään. Internet-sivustojen tuottamiseen tarvitaan useita erilaisia taitoja, joita on mm. ulkoasun suunnittelu, julkaisualustan valinta sekä julkaisualusta sovittaminen yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Internet-sivustojen erityisosaamista kannattaa luonnollisesti etsiä internetistä. Tutki eri tekijöiden tekemiä palveluita, löytyykö heidän tekemistä palveluista yrityksesi käyttöön sopivia sivustoratkaisuja? Tarpeen vaatiessa voit tehdä alustavia kyselyjä sekä pyytää lisätietoja heidän toteuttamista internet-sivustoista. Voit myös tiedustella asiasta kavereiltasi, jotka työskentelevät toisista yrityksissä. Heidän kauttaan voit saada tietoa, kuka heidän sivustonsa on tehnyt ja ovatko he olleet sivustonsa tyytyväisiä. Erityisen hyvien ystäviesi ja tuttujesi kautta voit saada selville, kuinka paljon heidän sivuston luominen maksoi ja kuinka paljon se vaatii työtä.

Kyselyjen ja selvitysten perusteella saat parhaimmilaan myös näkemyksen, mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Näin saat selville myös toteuttajia, jotka pystyvät toteuttamaan yrityksenne käyttöön soveltuvimman internet-sivuston.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 05.01.2007/AML