Tuotanto: julkaisujärjestelmän valinta

Tällä sivulla keskityn lähinnä perustekniikan esittelemiseen, jotta yrityksen projektipäällikkö ymmärtää mitä tuotteita ja palveluita hän on ostamassa. On hyvää tietää teknologian perusteet, koska muutoin ostetaan tuotetta ja palveluita - jota ei ymmärretä. Tämä ei ole koskaan hyvä asia, koska silloin ostetaan helposti asioita, joita ei tarvita tai ne ovat turhanpäiväisiä. Ostajan on hyvä pitää pääkylmänä ja hokea mielessään: "Mikä on tämän ominaisuuden/tuotteen etu ja kuinka se tukee yrityksen liiketoimintaa". Näin jyvät erottuvat akanoista yllättävän kivuttomasti.

puzzle2.jpgArtikkelissa käytän viittä termiä usein, jotka ovat hosting-alusta, CMS-järjestelmä, sisällönhallintaohjelmisto, julkaisualusta ja julkaisujärjestelmä. Näistä CMS-järjestelmä ja sisällönhallintajärjestelmä ovat sama asia (toinen on suomea ja toinen on lyhenne), sana julkaisualusta kuvaa ominaisuuksiltaan yrityksen tarpeisiin soveltuvaa CMS-järjestelmää. Hosting-alusta on tekninen pohja, jonka päälle julkaisualusta asennetaan. Lopputuloksena tulee toimiva julkaisujärjestelmä.

Yksikertaistettuna tätä on helppo verrata esim. rautatien tarjoamiin palveluihin. Hosting-alusta on kuin rataverkosto, jossa liikkumiseen tarvitaan veturit ja vaunut (=CMS-järjestelmä). Näiden lisäksi junissa on oltava konduktöörit ja asemilla palvelut, jotta saadaan junamatkat sujumaan (kaikkien em. yhdistelmä yhdessä tekee julkaisujärjestelmän).

Lähtökohtia julkaisujärjestelmän hankintaan

Hyvin harvasta yrityksestä löytyy osaamista ja teknistä tietämystä hosting-alustoista sekä sen päälle asennettavista CMS-ohjelmistoista. Nämä kaksi muodostavat yrityksen internet-sivuston julkaisujärjestelmän ydinteknologian. Tämän takia nämä palvelut hankitaan pääsääntöisesti ulkoisilta palveluntarjoajilta.

Itse hosting-alusta ja CMS-ohjelmisto ei ratkaise vielä mitään, vaan yritys tarvitsee myös osaavia toteuttajia tai konsultteja, joka kykenevät yhdistämään (=konfiguroimaan) hosting-alustan ja CMS:n ohjelmiston palvelut ns. julkaisualustaksi, josta tulee yritykselle internet-sivusto (ts. julkaisujärjestelmä).

Hieman eri asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien tarpeesta

Hosting-alusta on oma erityisosaamista laji, joten todennäköisimmin se hankintaan tähän erikoistuneesta yrityksestä. Tämän lisäksi sivustolle on valittava sisällönhallintaohjelmisto, josta käytetään lyhennettä CMS-järjestelmä (Content Management System). Sivuston ulkoasun toteuttamiseen tarvitaan osaaja, joka kykenee koodaamaan ns. sivupohjan CMS:n käyttöön. Tämä sivupohja antaa ulkoasun internet-sivustolle. Lisäksi tarvitaan osaaja, joka pystyy konfiguroimaan CMS-ohjelmiston sekä hosting-alustan palvelut toimitaan keskenään optimaalisesti.

Kaikki kolme työvaihetta tarvitsevat tärkeää erityisosaamista, jonka avulla mm. tietoturva ja paras toiminnallisuus on saavutettavissa. Lopputuotteena tavoitellaan selaimen kautta päivitettävää sivustoa, jonka ominaisuudet ja toiminnallisuus on yrityksen tarpeisiin soveltuvimmat. Näiden lisäksi mm. verkkokaupat ja muut erityistarpeet voivat vaatia lisäosaamista sekä ohjelmistoja. Mitä monimutkaisempaa sivustoa ollaan toteuttamassa, sitä suurempi on osaamistason vaatimukset sekä ohjelmistoille asetettavat vaatimukset. Sivuston monimutkaisuus tai tekninen vaativuus lisää projektiin tarvittavien asiantuntijoiden lukumäärää ja siten myös kustannuksia. Vaikeimpien sivustojen toiminnallisuuden ohjelmointi on tilattava ulkomailta, koska Suomesta ei löydy tarvittavaa osaamista. Aivan viimeisen päälle tehty verkkokauppa kaikilla on-line maksutavoilla, integraatioilla ja erityistoiminnallisuuksin voi olla satojen tai jopa miljoonien eurojen projekti. Näitä tosin tehdään Suomessa vain muutamia vuosittain, koska ne ovat mittatilaustyötä.

Tälläkin erikoisosaamisella on myös hintansa, koska erikoistyöstään erityisosaajat haluavat ansaita myös palkkansa. Hyvin harva sovellus tai hosting-alusta yhdistelmä on "heti-asentamisen jälkeen" valmis julkaisualusta. Julkaisualustasta tulee julkaisujärjestelmä vasta, kun hosting-alustan ja julkaisualustan (CMS) paras toimivuus on toteutettu asiantuntevalla työllä (anteeksi että toistan tätä tärkeää asiaa).  Parhaimmillaan perussivuston pystyy toteuttamaan vain yksi henkilö, joka toimii yhteistyössä hosting-palvelun tarjoajan kanssa. Mikäli asiakas mukautuu tekniikan ja työkalujen rajoitteisiin, voi hän saada todella toimivan ja laaja-alaisen palvelun kustannustehokkaasti. 

Muutama sana hosting-alustoista

Internet-julkaisemisen pohjaksi tulee CMS-julkaisujärjestelmä, joka toimii ns. hosting-alustan päällä. Hosting-alusta itsessään on internet-sivuston julkaisualusta, josta löytyy usein ohjelmointiympäristö, www-palvelin, tietokanta sekä käyttöjärjestelmän palvelut.

Suosituimpia hosting-alustaratkaisuja ovat ns. LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), Windows-ympäristöt (Windows, MS Net/ASP, MS SQL Server, IIS) sekä erilaiset Java-pohjaiset ratkaisut. Vaihtoehtoja ja yhdistelymahdollisuuksia on todella useita. Hosting-alustan valintaa vaikuttaa eniten valittu CMS-järjestelmä, koska kaikki CMS-järjestelmät ei toimi kaikilla alustoilla.

Hosting-alusta sisältää myös mm. domain-palvelut (www.jokuosoite.com), sähköpostipalvelut sekä lukuisan joukon muita palveluita. Eri hosting-alustat eroavat hyvin paljon toisistaan teknisesti ja palveluiltaan.

Julkaisujärjestelmän CMS:n perusideasta ja eduista 

CMS-järjestelmän ideana on toteuttaa selaimen avulla päivitettävät sivustot, jolloin yrityksen henkilöstö pystyy päivittämään omia sivujaan itse. Tämä mahdollistaa ns. hajautetun sisällöntuottamisen, johon useat eri tahot pystyvät osallistumaan. Näin sivuston tuottaminen demokratisoidaan, eikä sisällöntoteuttaminen edellytä yksittäiseltä sisällöntuottajalta html-/ftp/javascript/css-gurun tai koodarin taitoja.

Sivuston päivittämisen ja luomisen oikeuksia kontrolloidaan erilaisin käyttöoikeuksien asettamisella ja yrityksen käyttöön on saatava myös ylläpidon pääkäyttäjän tunnukset. Nämä pääkäyttäjän tunnukset on käytössä yleensä vain projektipäälliköllä ja päävastuullisilla, koska niiden väärinkäyttö voi aiheuttaa koko palvelun jumiutumisen. Käyttäjäkohtaisten ylläpito-oikeuksien päivitykset tehdään aina tarveperustaisesti. Sisällöntuottajille siis luodaan vain sisällöntuottamiseen riittävät ylläpitotunnukset ja markkinoinnin ylläpitotunnuksilla voidaan tehdä laajempia asioita. Näin tarvittavat oikeustasot on suhteessa siihen, mikä kuluu asianosaisen tahon tehtäviin.

Vastaavat käyttöoikeudet on määriteltävissä myös sivujen lukijoille. Näin mahdollistetaan mm. Extranetin tai muiden käyttäjäkohtaisesti rajattujen palveluiden toteuttamisen. Rajatuilla sivusto-osiolla voidaan jakaa mm. hinnastoja, teknistä aineistoa jne.

Hieman erilaisista CMS-ohjelmistoista

CMS-ohjelmistoja on olemassa ainakin satoja erilaisia ja niiden ominaisuudet, hosting-alustavaatimukset sekä palvelut ovat hyvin moninaisia. CMS-ohjelmistoja on olemassa pääasiassa kahta eri päätyyppiä.

On kaupallisia ohjelmistoja, kuten mm. Microsoftin SharePoint Server tai EMC Documentum - muitakin löytyy ja hyvin erilaisista hintaluokista. Kaupallisten ohella tarjolla on myös ns. OpenSource-ohjelmistoja, joiden hankintahinta on jopa 0 euroa. OpenSource CMS-ohjelmistoista tunnetuimpia on mm. Joomla/Mambo, Drupal, Saurus, Typo3, Xaraya, Xoops, ExpressionEngine, PostNuke ja eZPublish. Sen sijaan erilaiset WebBlog-ohjelmat, kuten WordPress tai Blogger eivät ole varsinaisia CMS-järjestelmiä.

Vielä on olemassa kolmas ryhmä, eli erityissovellukset, joilla helpotetaan sivuston päivitettävyytä. Nämä ovat usein tekniikkasidonnaisia ratkaisuja ja eräs toimivimmista esimerkkeistä on Adobe Contribute. Näiden etuna on suoraviivainen toiminta sekä hyvin kohtuulliset vaatimukset julkaisualustalle.

Oikean CMS-ohjelmiston valinnasta

Tämä on tulenarka aihe, koska kaikilla tekijöillä on omat vakiintuneet suosikit. Jokatapauksessa nimillä ei ole merkitystä, kunhan lopullinen ratkaisu täyttää seuraavat ehdot

a) CMS on helppokäyttöinen ja loogisesti toimiva (etenkin sisällöntuottajille)
b) CMS sisältää tarvittavat palvelut ja ominaisuudet
c) CMS:n tietoturva on tarkoituksen mukaisella tasolla
d) CMS:n kehitys- ja tuki on ajantasaisista
e) hosting-alusta ja CMS toimivat hyvin yhteen
f) CMS:n hankintahinta ja kehityskustannukset ovat kohtuulliset

Kirjoitin tarkoituksella ensimmäiseksi helppokäyttöisyyden. Miljoonienkin järjestelmä on arvoton, jos sitä ei käytetä eikä sivuston sisältöä päivitetä. Helpoin keino varmistaa sivujen ajantasaisuutta on hankkia helppokäyttöinen ja toiminnaltaan suoraviivainen ohjelmisto.

Kaikkein yleisin valinnassa tehtävä virhe (IMHO) on valita tuote, joka sisältää liian paljon ominaisuuksia. Valitettavasti usein nämä "ominaisuushirviöt" ovat harvoin helppokäyttöisiä, koska useat eri vaihtoehdot tekevät sivustoista monimukaisia ylläpitää, käyttää sekä ovat virheille altiita. CMS:n ylläpidon ja käytön monimutkaisuus lähes aina vaikeuttaa myös sisällöntuottajien työtä.

Tuntuuko vaikealta vai meniko asiat sekaisin?

Jokatapauksessa harvemmin projektipäällikön on tunnettava jokaista teknistä yksityiskohtaa. Tämän sivun tarkoituksena oli vain kertoa, mitä tekniikkaa selaimen kautta päivitettävät sivusto tarvitsevat. Lähtökohtaisesti on hyvä käsittää mitä teknisiä ratkaisuja tarvitaan. Se on palvelutarjoajan tehtävä perustella miksi heidän tarjoamansa valinnat ja ominaisuudet olisi yrityksen käyttöön parhaiten soveltuvin ratkaisu.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 30.12.2006/AML