Yritys tuottaa painettavia aineistoja

Tässä artikkelisarjassa keskitytään tarkemmin painokelpoisten aineiston tuottamiseen yrityksen markkinoinnin (mainonta ja tiedotus on osa markkinointia) kannalta. Tämä kokonaisuus on tavallaan sisarartikkeli aiheelle "Yritys rakentaa internet-sivustonsa". Artikkelissa käyn läpi itse tuotantoprosessia sekä paneudutaan myös julkaisujen teknisen tuottamisen oikeellisuuteen. Periaatteessa tähän osioon olisi voinnut kirjoittaa vastaavat rooli- ja työnkulkuun liittyvät asiat, kuin artikkelissa "Yritys rakentaa internet-sivustonsa". Itseasiassa printtimedia-julkaiseminen ei juuri eroa internet-julkaisemista, kuin teknisten asioiden ja mediavalinnan osalta. Artikkelin alkupuolella keskitytään myös printtimedia tuotteiden etuihin sekä perustellaan miksi myös painettaviakin aineistoja kannattaisi tuottaa.

Alustuksena painettavien aineistojen tuottamisesta

Julkaisut ovat kaikille yrityksille tärkeitä aineistoja, jotka ovat tärkeitä yrityskuvan, markkinoinnin sekä myynnin kannalta. Vaikka internet-julkaiseminen kasvattaa suosiotaan, on perinteinen painatukseen perustuva tiedonvälitys edelleen voimissaan. Hyvin usein perinteiset painotyöt ovat käteviä, koska ne ovat usein hyvin kohdennettavissa olevaa ja helposti luettavissa olevaa aineistoa. Tyypillisiä painettavia julkaisuja yrityksissä ovat mm. käyntikortit, yritysesitteet, vuosikertomukset, yrityslehdet, mainokset ja esitteet.

Luonteensa mukaisesti osa tuotteista on yrityksen itsensä hallinnassa olevia tuotteita (esitteet, käyntikortit, vuosikertomukset, yrityslehdet) sekä etenkin mainonnassa turvaudutaan ns. valtamedioihin (ilmoitukset ja mainokset). Hyvin usein yrityksen itsensä hallittavien tuotteiden sisältöä käytetään myös yrityksen internet-sivustolla sisältönä. Itse asiassa web- ja printtimedia aineistoa kannattaa lähes aina käyttää molemmissa medioissa.

Miksi painotuotteita kannattaisi tehdä internet-aineistojen lisäksi?

start_colors.jpgPainatetut, paperilla olevat aineistot koetaan usein "arvokkaammiksi ja uskottavammiksi", joka johtuu lähinnä vakiintuneista käsityksistä. Ihmiset ovat oppineet luottamaan painettuun sanaan enemmän, koska mm. lehdistön toimitustyö usein laadukkaampaa painetuissa tuotteissa kuin internet-sivuille tehtävä toimitustyö. Itseasiassa suuremmat julkaisut julkistavat vain osia aineistosta internetissä ja laajemmat aineistot tehdään painettaviin tuotteisiin. Tähän tärkein syy on liiketaloudellinen, koska internet-sisällöstä on vaikeaa saada vastaavia tuloja kuin esim. painatetuista julkaisuista tai sanomalehdistä. Periaatteessa ei siis ole olemassa mitään syytä, miksi internet-julkaisut häviäisivät painetuille tuotteille luotettavuudessa. Tämä ero on lähinnä taloudellisten seikoista, joka on muuttanut ihmisten mielikuvaa. Joillekin asiakkaista tämä mielikuva on merkityksellisempi kuin toisille. Niin kauan kuin esim. tärkeät sopimukset tehdään paperilla, on tämä "luotettavuus ja arvokkuus" -etu myös paperilla jaettavien tuotteiden kilpailuvalttina.

Kuitenkin tämä luotettavuus ja uskottavuus on yksi syy miksi yritykset ei turvaudu vain ja ainoastaan internetissä julkaistavaan aineistoon. Painetut aineistot soveltuvat erinomaisesti myös vuorovaikutus markkinointiin ja myyntityön tukemiseen esim. esitteinä. On huomattavasti luontevampaa antaa esim. palavereissa esitteitä, kun pyytää asiakas lataamaan ne "jostain netistä". Kuitenkin jo vuosia internet-uskovaiset ovat povanneet esim. mainonnan siirtymistä *vain* nettiin. Kuitenkin tänä päivänä, jos Elisa haluaa tuoda markkinoille esim. uusia liittymiä, he todennäköisesti tekevät tiedotusta/mainontaan www-sivuillaan sekä useissa erilaisissa painetuissa julkaisuissa (lehdet, myymälämateriaali, tiedotusaineistot). Näiden lisäksi myös televisio ja muiden markkinointikanavien (ulkomainonta, tapahtumamarkkinointi jne.) käyttäminen on todennäköistä. Näin toimien taataan mahdollisimman suuri asiakaspeitto ja viestin läpimeno, koska viesti toistetaan useasti ja monikanavaisesti kohteena olevalle asiakasryhmille.

Hieman printtimedia ja internet-julkaisemisen vertailua

mediamyynti.gifInternet on erinomaisen anarkistinen ja sekava media, joka soveltuu erinomaisesti nopeiden ja tiedoltaan vaihtuvien kampanjoiden toteuttamiseen. Kuitenkin viestien sisältö helposti hukkuu internetissä, toisten yritysten markkinointi- ja tiedotusviestien sekaan. Myös käyttäjät voivat kokea nettimainonnan häiritsevänä, koska se ilmenee mm. pop-up ikkunoina tai hermostuttavina animaatioina (vilkkuu, liikkuu, hidastaa sivun latautumista).

Verrattuna internet-julkaisemiseen ns. perinteiset julkaisut (lehdet, sanomalehdet, suora markkinointi) tarjoavat viestinnälle valmiita asiakassegmenttejä, joiden peitoista kohdeyleisössä sähköiset media voivat vain uneksia.

Tämä kohdennettavuus toteutuu Suomessa erityisen hyvin. Suomi on oikea tuhansien asiakaslehtien sekä erilaisten erityisryhmille tehtyjen julkaisujen maa. Suomessa myös julkaistaan väestöpohjaan nähden todella laajalle asiakaskunnalle suunnattuja julkaisuja (esim. Pirkka n. 1.5 milj. lukijaa, Helsingin Sanomat n. 425.000 lukijaa, Metsästäjä-lehti n. 300.000 lukijaa). Nämä julkaisut tarjoavat mm. yritysten mainoksille suoran tien massojen markkinoille.

Toinen painettavan julkaisujen etu on teknologiariippumattomuus, painotuotteita on helpompi (=nopeampi) lukea paperilta eikä se teknisesti tarvitse muutakuin valoa. Tämän takia yhä edelleen useat ihmiset jopa tulostavat internet-sivuja paperille tarkempaa lukemista varten. Paperi on vain käyttöliittymänä jotenkin inhimillisempi!

Painettavat tuotteet eivät ole kuitenkaan paras media esim. tuoteluetteloille tai hinnastoille, joiden tuotteet ja hinnat muuttuvat nopeasti. Tämän takia esim. Postimyyntiyritykset ovatkin siirtäneet pääpainonsa internettiin. Internet-julkaisut ei kuitenkaan ole postimyyntiyritysten ainoa mediavalinta, vaan he tekevät vieläkin kuvastojaan sekä kampanja-aineistojaan myös painotuotteina.

Johtopäätöksiä

Harvemmin vain internet- tai printtimedia julkaisemisen valinta on yrityksille se optimaalisin ratkaisu. Internet-julkaiseminen on hyvin nopeata ja kustannustehokasta, mutta myös printtimedia julkaisemisen kautta voidaan tuottaa hyvin kustannustehokkaasti julkaisuja ja mainontaa. Tämän takia useimmat yritykset tukeutuvat näihin molempiin vaihtoehtoihin, koska ne täydentävät toisiin erinomaisesti. Itse sisältö on helppo siirtää mediasta toiseen, on vain tunnettava molempien medioiden tekniset vaatimukset. Tässä artikkelissa aion pureutua hieman syvemmin julkaisujen tekemiseen painokelpoisena aineistona.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 21.06.2007/AML