Markkinoinnin perusmäärittelyjä

Seven_hard_P.jpgMarkkinointia on olemassa monenlaista ja siitä on olemassa useita erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Mikään mielipiteistä ja näkemyksistä ei ole väärin - mutta useimmat ovat liikuttavan yksinmielisiä siitä, että hyvälle markkinoinnille on aina tarvetta. Tätä tarvetta on etenkin yrityksillä, jotka pyrkivät menestymään kilpailussa tai valtaamaan markkinaosuutta suuremmiltaan.

Hyvin usein peruskansalainen ajattelee markkinoinnin tungetteleviksi puhelinsoitoiksi kotiin tai postiluukun kautta tulevaksi mainosmateriaaliksi. Todellisuudessa nämä ovat vain eräitä markkinoinnin alalajin, mainonnan ilmenemismuotoja. Todellisuudessa markkinointi on hyvinkin toisenlaista toimintaa mm. Naisten Kymppi naisten juoksukisat, F1 Formula-kilpailut, mainosTV lähetykset, sanomalehtien ilmoitukset ja mukavat jouluikkuna-asetelmat kaupoissa jne... Itse asiassa markkinointi voi olla myös miellyttävää. Usein markkinoinnin ja mainonnan ansiosta kuluttajien ei tarvitse maksaa esim. MTV3 ja Neloskanavien katselusta. Myös mm. Helsingin Sanomat olisi huomattavasti kallimpi lehti, jos se ei sisältäisi mainoksia ja maksettuja tiedotteita.

Virallisempia markkinoinnin määrittelyitä

Kaivelin useimpia erilaisia kirjoja ja muistiinpanoja löytääkseni oikein virallisia ja oppikirjamaisia kuvauksia markkinoinnista. Näitä löytyikin useita erilaisia ja hieman eri näkökannalta kirjoitettuina.

1. "Markkinointi on toimintakokonaisuus, jossa selvitetään mahdollisten asiakkaiden tarpeet, kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaava tuote, hinnoitellaan se, tiedotetaan siitä valitulle kohderyhmälle ja asetetaan se asiakkaiden saataville siten, että toiminta on kannattavaa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä."

2.  "Markkinoinnin tehtävänä on muuntaa kuluttajien tarpeet kannattavaksi liiketoiminnaksi. Markkinoinnin tavoitteena ei ole luoda jotakin täysin uutta kuluttajien mieliin, vaan useimmiten tavoitteena on vahvistaa jo olemassa olevia mielikuvia. Ostajille on aika ajoin palautettava mieliin näitä mielikuvia, joista parhaimmat liittyvät positiiviseen kokemukseen tai tunteeseen. Tästä muodostuu mielihalut tai kuvat, jotka kanavoituvat ostovalinnoiksi."

3. "Markkinointi on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja tavoitteellista toimintaa, joka muodostaa tapahtumaketjun ja jonka tarkoituksena on tyydyttää valittujen asiakasryhmien tarpeet siten, että se systemaattisesti hyödyttää viestintää mielukuvallisesti ja pyrkii organisaation päämääriin."

4. "Vanhanaikainen markkinointi on taktista toimintaa, jolla vaikutetaan tuotteen ja/tai palvelun myyntiin. Päätösmuuttujat ovat pitkälti vakioita. Asiakassegmentit on tunnustettu, tuote on sama, jakeluverkosto on vakaa ja toiminnan luova osuus on menekinedistäminen ensisijassa. Tällöin myös riskit ovat pienet.
Korkean teknologian markkinointi on yrityksen strategista toimintaa. Tuotteet ovat lyhytikäisiä, myyntiaika on rajattu - joten kokeilumahdollisuuksia on vähemmän. Tällöin on nopeasti tunnistettava potenttiaaliset asiakkaat, suunnittelemaan tuote heille, valitsemaan jakelukanava, hinnoittelu ja myynninedistämisen keinot. Usein tämä on tehtävä ilman markkinatietoa tai edes kokemusta kyseistä markkinointitavasta."  

No niin.... keskimääräisesti samaa asiaa näissä haetaan ja ne ovat itseäni fiksumpien kirjoittamia. Kaikista edellä mainituista myös löytyy klassiset neljä P-kirjainta, joita usein nimitetään markkinoinnin kilpailukeinoiksi. Nämä tärkeimmät P-kirjaimet ovat Product (tuote), Pricing (hinnoittelu), Placement (tuotteiden saatavuus, jakelu) ja Promotion (markkinointiviestintä).

Näiden neljän klassisen P:n lisäksi on olemassa vielä enemmänkin markkinoinnin P-kirjaimia. Näitä ovat People (ihmiset jotka tekevät myyntiä), Process (palveluprosessi, jolla varmistetaan, että tuote tyydyttää asiakkaita) ja Physical evidence (tuotteen olemus, haluttavuus). Näiden seitsemällä P:n hallitsemisella ja ymmärtämisellä päästään markkinoinnin toteuttamisessa jo todella pitkälle.

Näiden lisäksi on vain tunnettava asiakkaat ja heidän tarpeensa, markkinat (kilpalijat, vahvuudet/heikkoudet) sekä saatava oikeat voimavarat itse markkinoinnin tekemiseen.

Oma näkemykseni markkinoinnin perusolemuksesta

Itselläni on myös oma mielipiteeni markkinoinnin perusolemuksesta - se ei ole välttämättä tieteellinen, mutta ajattelin tuoda julki myös oman mielipiteeni. Tämä on muovautunut moneen kertaan ja nykyään se on seuraavanlainen:

Mielestäni markkinointi on kestävyys- ja taitolaji, jota olen itse verrannut joukkuesuunnistamiseen. Ensinnäkin markkinoinnille on olennaista reaktiivinen toiminta. Yhtäkään suunnistuskisaa ei olla voitettu vain suunnittelemalla. Toisaalta hyvä suunnittelu säästää hikeä, joten siihenkin kannattaa myös panostaa.

Kuten joukkuesuunnistamisessa markkinoinnin lopullisen tuloksen ratkaisee koko joukkue (myös sidosryhmät), kartanlukutaito (missä olen ja minne menen), kestävyys, harjoittelu, tilanneäly (reagointikyky), oikea voimienjako sekä jatkuva muuttuvien olosuhteiden huomioiminen. Taitavin tietää aina missä parhaillaan on (kartta), sen jälkeen tietää suunnan minne on mentävä (rasti) ja osaa valita oikean reitti/keinot, jolla pääset nopeiten perille (kompassi ja maastonluku).

Kuitenkin nykyään markkinointi mielletään eri yrityksissä ja toimialoilla hyvinkin eri tavoin. Tämä on ymmärrettävää, koska eri yrityksissä ja toimialoilla markkinointia toteutetaan erilailla. Tämän toteutuksen määrää ns. kohderyhmä, joka on kaikissa liiketoimintaa harrastavissa yrityksissä asiakkaat ja läheiset kumppanit. Omat asiakkaasi kannattaa tuntea hyvin ja heistä kannattaa pitää huolta, sillä heidän vuokseen asiakaslähtöinen yritys tekee työtä.

Kuitenkin itse markkinoinnin perussäännöt ovat kaikille yrityksille samat. Markkinointia on vain mukautettava yrityksen tarpeisiin, linjauksiin sekä sen vaikutusta ja kannattavuutta olisi jatkuvasti seurattava. Kaikkein huonointa markkinointia on olla tekemättä yhtään mitään. Siinä vaiheessa, kun tuotteita EI voi myydä kaikkein halvimpaan hintaan ja kaikkein parhaimmilla toimitusehdoilla - on elintärkeää pyrkiä erottumaan kilpailijoista ja heidän tuotteistaan.  

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 20.01.2007/AML