Markkinoinnin sidosryhmien merkitys 

Markkinointi on osa yritystä ja se pitää pystyä toimimaan erilaisten sidosryhmien kanssa. Ilman sidosryhmien tukea markkinoinnin toteuttaminen rampautuu tai se menettää tehostaan huomattavan osan. Markkinoijalla on oltava hyvät vuorovaikutustaidot, sillä markkinointia ei voi rakentaa ilman erilaisten sidosryhmien kanssa toimintaa. Sidosryhmät on helppo jakaa kahteen eri ryhmään, yrityksen sisäisiin sekä ulkoisiin.

Ulkoiset sidosryhmät ja niiden merkityksestä

chess_board.jpgMarkkinoinnin kustannuksista suurin osa tulee yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien palveluista. Ainoat keinot vähentää ja tehostaa näitä kuluja on joko hankkia itse yrityksen sisälle tätä erityisosaamista, hakemalla yritykselle sopivimpia kumppaneita ja/tai parantaa yhteistyötä olemassa olevien ulkoisten sidosryhmien kanssa. Yritys pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan erityisesti ns. "turhan työn tekemiseen" liittyviin asioihin. Kaikki työ oli se turhaa tai ei - se maksaa aina! Helpoin keino tehostaa kulujen ja tuotoksen suhdetta, on molemminpuolinen avoimuus ja molemminpuolinen ymmärtäminen. Tätä ei paranneta kuin hyvällä vuorovaikutuksella.

On myös hyvä muistaa, ettei halvalla saa hyviä markkinointipalveluja. Rajoitetulla budjetilla toimivan kannattaisi valita mielummin laadukkaita toimenpiteä mutta vähemmän, kuin paljon toimenpiteitä mutta huonotasoisena. Tässäkin tapauksessa määrä harvoin korvaa laatua. On vain hyväksyttävä, että asiantuntijatyöllä on aina hintansa.

Kuitenkin jokaisen yrityksen on suhteutettava nämä kulut oman liiketoimintansa ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Myös suhde sisäisesti toteutettavien markkinointi toimenpiteiden sekä ulkoa hankittavien palveluiden suhteen on hyvin tarkkaan punnittava. Yksiselitteistä ja täsmällistä ohjetta on vaikea antaa, mutta yrityksen oma sisäinen osaaminen mahdollistaa usein tuotantotehokkuuden parantamisen. Tosin tässä vaiheessa on myös tarkasteltava kriittisesti onko kaiken tekeminen sisäisesti edes kannattavaa ja onko markkinoinnissa riittävästi asiantuntemusta.  

Sisäiset sidosryhmät ja niiden merkityksestä

Yrityksen sisäisten resurssien toiminta on ensisijassa yrityksen johdolle kuuluva asia. Lyhyesti: kaikki alkaa rekrytoinnista. Palkkauksen jälkeen tuleekin perehdyttäminen ja jo vakiintuneessa työsuhteessa olevien kohdalla on kiinnitettävä huomiota mm. valitun strategian "jalkauttamiseen ja sisäistämiseen", yrityksen toimintatapojen ja kulttuurin juurruttamiseen, kannustavaan palkkauspolitiikkaan, koulutus- ja kehitysmahdollisuuksiin, yrityksen sisäiseen tiedottamiseen sekä hyvää ja kannustavaan työjohtamiskulttuuriin.

Kuulostaako helpolta... todellisuudessa se ei ole sitä. Kuitenkin kaikki edellä mainitut osaset tekevät yrityksestäsi menestyjän tai häviäjän. Näiden avulla luodaan työilmapiiri, joka menestyvissä yrityksissä on kannustavaa, yksilön kehitystä tukevaa sekä liiketoimintatavoitteita tukevaa. Oman yrityksesi työilmapiiristä saat tietoja mm. henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksilla sekä kehityskeskusteluilla. Näitä pitää tehdä aivan samalla lailla kuin asiakastyytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia.

Mitä tekemistä tällä on markkinoinnin kannalta? Hyvin paljon... motivoituneiden ja asiantuntevien sisäisten resurssien kanssa on helpompaa ja tehokkaampaa tehdä myös markkinointiin liittyviä asioita. Turha byrokratia ja suostutteleminen jää vähemmälle, tieto kulkee eri osapuolien välillä sekä kaikki tietävät miksi, miten, kenelle ja milloin markkinointitoimenpiteitä kannattaisi toteuttaa. Mahdollisuudet tulee käytettyä optimaalisesti ja paremman, laadukkaan tiedon pohjalta on helpompi tehdä markkinointiakin tehokkaasti.

Vain oikeilla resursseilla, osaamisella ja toiminnalla saavutetaan menestystä

Loppujen lopuksi hyvin usein pelkkä raha ja henkilöiden määrä (voima) ei vielä ratkaise mitään. Laadukkaan tiedon perustella (tiedustelu) saadaan tietoa oikeiden johtopäätösten tekemiseen (strategia), näiden perusteella haetaan vastustajan heikkouksia (taktiikka). On hyvin tärkeää pitää huolta tilannejohtamisesta (suunta) sekä oikeasta voimienkeskittämisestä oikeisiin asioihin (painopistealue). Kuitenkin tasaväkisissä kilpailutilanteessa ratkaisevaksi tekijäksi tulee "taistelutahto" (motivaatio) sekä markkinointi ja kumppanien tuki (huolto). Parhaimmillaan yritys jopa pääsee valitsemaan ajan ja paikan (tila), jossa tämä voitto hankitaan järjestäytymättömästä tai kaoottisessa tilassa olevasta vastustajasta (vihollinen). Jokatapauksessa tappiotakin (riski) tulee, mutta häviäjän tappiot on aina raskaammat. Parhaimmillaan vastustajan voimat kulutetaan loppuun ja se asettuu puolustukseen (tavoite). 

Anteeksi että kerroin asian näin "verisesti", mutta todellisuudessa taistelu markkinaosuuksista ei ole kovin kaunista katsottava edes yrityselämässä. Kaikki ketkä ovat armeijan käynneet (se pidempi kurssi) tuntevat nämä tekijät ja asiat, joiden avulla voitto pyritään turvaamaan ja varmistamaan. 

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 18.01.2007/AML