Markkinointi osana yritystoimintaa

Meet_family.jpgMarkkinointi on osa liiketoimintaa harjoittavien yritysten toimintaa - aivan samanlailla kuin myyntikin. Markkinoinnilla on omat sidosryhmänsä, joista tärkeämpi on sisäiset sidosryhmät.

Markkinointi ja myynti ovat useimmiten kuin sisarukset, toisen tekeminen vaikuttaa myös toisen toimintaan. Sisaruksia on itseasiassa enemmänkin, kolmas on tuotanto/tuotteet ja tuotekehitys, neljäs on asiakaspalvelu ja viides sisarus löytyy logistiikka, huolto ja muut palvelut osiosta. Sisarusten vanhemmat löytyvät johdosta sekä taloushallinnon puolelta. Johto on "isä", jolle taloushallinnon "äiti" kertoo mihin meillä on varaa sekä kertoo mitä tarvitsee hankkia ja tehdä perheen hyvinvoinnin eteen. Näin meillä on koko perhe koossa ja sen väliset suhteet sekä yhteistoiminta ovat ratkaisevia yrityksen menestyksen kannalta.

Hyvä yritys on kuin yhteiskunnan perusyksikkö perhe pienoiskoossa 

yritys_mallirakenne.gifLuonnollisesti menestyvällä perheellä pitää olla ansiotuloja, jonka lähdettä edustavat ostavat asiakkaat. Koko perhe tarvitsee ravintoa, jota edustavat liiketoimintaideat ja innovaatiot. Perheen pitäisi myös asua jossain eikä se saisi ylittää perheen ansiotuloja (kannattavuus). Asumista edustavat yrityksen työntekijät eli resurssit, jonka laadun ja tason ratkaisee rekrytoinnin onnistuminen, työntekijöiden motivaatio- ja osaamistaso sekä vuorovaikutustaidot asiakkaiden kanssa. Koko perhe tarvitsee myös kavereita, joiden avulla verkostoidutaan muihin perheisiin. Yrityksessä näitä kavereita edustavat yhteistyökumppanit sekä alihankkijat. Parhaimmillaan osa kavereista tulee sisaruksille jopa "rakkaiksi". Rakkauden palossa mennään naimisiin, hankintaan oma asunto sekä syntyy myös jälkikasvua sukuun. Näin yrityksen fuusioituvat sekä parhaimmillaan luovat uutta tuotantoa ja innovaatiota. Jokatapauksessa muistakin kavereista yritetään pitää myös huolta ja ongelmakohdista on voitava jutella avoimesti. Huonot kaverit voi myös vaihtaa ja valita, mutta tämä pitää tehdä harkiten ja välejä rikkomatta.  

Perheen kasvamisen sekä sen elinolojen edelleen parantamiseksi tarvitaan lisää ansiotuloja, eli ostavia asiakkaita. Veljekset markkinointi ja myynti selvittävät veljeksen tuotteet/tuotanto ja tuotekehityksen kanssa mitä ja millaista uutta myytävää voisi löytyä nyt tai kannattaisi valmistaa lähitulevaisuudessa. Myös kaverien kanssa (yhteistyökumppanit ja alihankkijat) on hyvä neuvotella, sillä heillä voi olla uusia ideoita aiheesta "mikä olisi heidän kannaltaan paras tuote". Parhaimmillaan tuotteet/tuotanto ja tuotekehitys pystyy tarjoamaan uuden tuotteen, joita heidän sisarukset myynti ja markkinointi pääsevät tarjoamaan eteenpäin. Hyvä tuote luo suuria myyjiä, joiden työtä on markkinoinnin ja koko muun yrityksen tuettava koko osaamisellaan.

Hyvä tuotteen kanssa on helppo jatkaa eteenpäin

Mikäli tuote todetaan hyväksi ja se tuo ratkaisun asiakkaiden tiedossa oleviin tarpeisiin - alkaa myynti- ja markkinointityö. Myynnin ja markkinoinnin päämääristä sekä myytävän tuotteen hyvistä puolista ollaan tietoisia koko perheessä, jotta jokainen perheenjäsen pystyisi osallistumaan myynti- ja markkinointiponnistuksiin omalla työpanoksellaan. Nyt on vain saatava ostavat asiakkaat tietoiseksi uudesta tuotteesta sekä sen eduista - loppu on myynti- ja markkinointitekniikkaa, joka johtaa myynnin kasvuun. Tosin myynti- ja markkinointitekniikankin on huomioitava ympärillä oleva yhteiskunta (lait, velvoitteet, moraalikäsitykset), jos halutaan tulla toimeen naapureidenkin kanssa (viranomaiset). Tätä yhteisön kanssa sopusoinnussa elämistä edellyttävät asiakkaasikin, koska hekin ovat osaa yhteiskuntaa.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 11.08.2007/AML